Preferences
USER PANEL

E-mail address:


Password:


Remember me

I don’t have an account

I don’t remember password

SEARCH

Category:

Phrase:

 

CATEGORY
ANNOUNCEMENT

Czasowa przerwa w działaniu / Temporary maintenance

2011-06-16 dodał ~mlodszy


 

Z dniem dzisiejszym system na serwerze zaczął informować o błędach pojawiających się na dysku, oznacza to że po prawie trzech latach czas na jego wymianę. Wymiana związana jest jednak z pewnymi problemami. Otóż nasz serwer posiada pojedynczy dysk co oznacza że po wymianie jego otrzymamy pustkę dlatego też konieczne będzie oczyszczenie go z wszelkich niepotrzebnych rzeczy, wykonanie kopii zapasowej wszystkich potrzebnych plików i zlecić wymianę dysku.

 

 Wszystkie operacje mogą trwać od 24 do 48 godzin dlatego prosimy o cierpliwość. Do czasu aż nie będzie to konieczne forum i wszystko z nim związane będzie pracować jednak z racji tego, że im szybciej przeprowadzimy te operacje tym lepiej nie będziemy czekać z tym do weekendu.

 

 Za wszelkie niedogodności przepraszamy

 Administracja P2P Net

 


 

Today, the system began to inform the error appearing on the disk, it means that after nearly three years its time for replacement. The exchange, however, is associated with certain problems. Well, our server has a single disk which means that after changing it will be empty is why we will need to clean it of any unnecessary things, make a backup of all needed files and have them exchange the disk.

 

All operations can take from 24 to 48 hours so please be patient. Until it will not be necessary forum and everything related to it will work, however, due to the fact that the sooner we make the operations, the better we will not wait for this weekend.

 

We apologize for any inconvenience

Administration P2P Net

 

NEWS
© 2002-2019 OSiOLEK.com team
There are no files on this page, only information about them (filesize, type of compression, checksum, and so on). Note, that you can download copyrighted materials only for a backup purpose and only if you have a original version of the given files (beware, those rules may not apply in your country). Here you can read about our cookies policy.