Preferences
USER PANEL

E-mail address:


Password:


Remember me

I don’t have an account

I don’t remember password

SEARCH

Category:

Phrase:

 

CATEGORY
ANNOUNCEMENT

Stary-nowy upgrade / new-old upgrade

2011-11-13 dodał ~mystic


2011-11-13 serwis Osiołka został zaktualizowany, poniżej pełna lista zmian.

 • wszystkie ustawienia dostępne przez panel ustawień można definiować wprost w adresie przez polecenie "hackme"
 • mozliwość definiowania szerokości 3 głównych paneli z możliwością całkowitego usunięcia lewego lub prawego
 • możliwość definiowania koloru tła strony
 • dodana opcja definiowania długości strony bez opisów
 • dodana kategoria "dowolna" w panelu kategorii - pokazuje listę bez opisów
 • link Nowości/więcej jest tym samym co ww. kategoria "dowolna"
 • szukanie używa tego samego mechanizmu do wyświetlania wyników co lista zwinięta
 • sortowanie po nazwie relka i kategorii w wynikach wyszukiwania, po kategorii jednocześnie grupuje wyniki po kategorii
 • usuniety link i sam regulamin SG
 • logowanie na SG odbywa się za pomocą adresu e-mail, a nie loginu jak dotychczas
 • wszyscy dotychczas zarejestrowani użytkownicy na SG (nie na forum) muszą podać nowe hasła
 • przerobione panele rejestracji i obserwowania wpisów
 • dodana możliwość przypominania hasła
 • doszedł język francuski (nie ma całkowitego tłumaczenia)
 • doszedł link przy każdej sumce do statystyk
 • usunięty podział w wyszukiwarce na dokładne i niedokładne trafienia
 • zmieniony panel relków obserwowanych na taki sam jak w wyszukiwarce (podświetlenie całego wiersza, sortowanie z grupowaniem)
 • mozliwość ignorowania relków - jak się cokolwiek zignoruje, to nie będzie to pokazywane na listach relków
 • przy logowaniu mozliwość zapamiętania użytkownika w danej przeglądarce


On 2011-11-13 Osiolek service was updated, there is full list of changes below.

 • all setting available at configuration panel can be set directly via URL command "hackme"
 • one can define the width of three main panels with option of removing left or right of them
 • user can alter background color
 • ability to set the length of the page without descriptions
 • new category "any" - shows the list without descriptions (folded)
 • link News/more is the same as category "any" mentioned above
 • search uses the same mechanism as the folded list
 • in search results - one can sort by name or category, sorting by category groups results at the same time
 • removed the link and the content of Osiolek rules
 • logging in to Osiolek (not forum) is done with e-mail address, not login as till now
 • registered users of Osiolek (the site, not forum) have to set new password
 • panels of registration and tracking were modified
 • one can request automatic password reminder procedure
 • added French language (not complete translation though)
 • there is new link to statistics added by each hash
 • there is no longer differentiation between exact and not exact matches in search results
 • tracking panel is the same as in search results panel
 • ability to ignore releases - ignored releases are not shown in the list
 • ability to store login and password per used web browser


NEWS
© 2002-2019 OSiOLEK.com team
There are no files on this page, only information about them (filesize, type of compression, checksum, and so on). Note, that you can download copyrighted materials only for a backup purpose and only if you have a original version of the given files (beware, those rules may not apply in your country). Here you can read about our cookies policy.