Preferences
USER PANEL

E-mail address:


Password:


Remember me

I don’t have an account

I don’t remember password

SEARCH

Category:

Phrase:

 

CATEGORY
LIBRARY

first

previous

next

last

336 pages

3353 releases

You Are Your Own Gym: The Bible of Bodyweight Exercises *Print*

Interest 0%

Non-Polish Books


added: 2013-05-12
18:50:46

Amazon

Empik

КиноПоиск

Wikipedia

Alternate title: albo biblia

Description

fffffffffffffffffffffff

Detailed information

Translation: tlumacz po prostu

Genre: sport, diets

Release date: 1999

Format: pdf

Text: English

Total filesize: 44.65 MB


Jan Kowalski - tytulik testowy *OCR* *Set* *audiobook*

Interest 0%

Facts and Science


added: 2013-01-08
17:39:52

Detailed information

Author: Jan Kowalski

Genre: science

Release date: 1920

Audio: German

Text: German, Spanish

Total filesize: 2.08 GB


only facts *audiobook*

Interest 0%

Facts and Science


added: 2012-12-23
21:00:56

Description

teeeeeeeeeeeeest

Detailed information

Genre: biography

Format: cbr, doc

Audio: Polish

Total filesize: 199.53 MB


ziutek w podrozy

Interest 0%

Cartoons


added: 2012-12-21
23:20:41

Description

po angielsku

Detailed information

Total filesize: 0 B


ala al

Interest 0%

Cartoons


added: 2012-12-17
17:53:03

Description

szpak dziobal bociana

Detailed information

Total filesize: 10.74 GB

Technical info

here we go...

[Dzieje Narodu i Państwa Polskiego]

Interest 24.24%

Facts and Science


added: 2009-12-06
10:37:04

Description

Serię wydawniczą Dzieje Narodu i Państwa Polskiego redagowały dwa zespoły: krakowski i warszawski Krajowej Agencji Wydawniczej. Tomy obejmujące dzieje Polski średniowiecznej i Polski nowożytnej do 1795 r. przygotował oddział krakowski KAW, natomiast redakcja warszawska przygotowała edycję 25 tematów poświęconych historii Polski od rozbiorów do wybuchu II wojny światowej. Każdy z woluminów posiada swój własny tytuł i numer i omawia odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie, przy zachowaniu przyjętej w historii Polski chronologii wydarzeń. Wydano łącznie 66 woluminów, numer IV.66 dotyczący Kampanii Wrześniowej 1939 był planowanym pierwszym numerem z 4 serii, lecz na skutek upadłości wydawnictwa okazał się numerem zamykającym całość.

na podstawie: www.eurosklep.pl
 
I.01. Od Prasłowian do Polaków, Jerzy Strzelczyk 
I.02. Pierwsze państwo polskie, Gerard Labuda
I.03. Korona i infuła, Gerard Labuda
I.04. Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, Karol Olejnik
I.05. Przerwany hejnał - Tomasz Jasiński
I.06. Testament Krzywoustego, Andrzej Jureczko
I.07. Pierścień Kingi, Jerzy Wyrozumski
I.08. Łokietkowe czasy - Henryk Samsonowicz
I.09. Wielki król i jego następca, Feliks Kiryk
I.10. O Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Juliusz Bardach
I.11. Grunwald 1410, Edward Potkowski
I.12. Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy, Jadwiga Krzyżaniakowa
I.13. Warna 1444 - Wincenty Swoboda
I.14. Wojna trzynastoletnia - Marian Biskup
I.15. Nauk przemożnych perła, Feliks Kiryk

I.16. Państwo pierwszych Jagiellonów, Wacław Uruszczak
I.17. W cieniu katedr i zamków, Michał Rożek
I.18. Rady Kallimacha, Krzysztof Baczkowski
I.19. Złoty wiek, Michał Rożek
 
II.20. Dogonić Europę, Andrzej Wyczański
II.21. Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Anna Sucheni-Grabowska
II.22. Wielkie bezkrólewie, Stanisław Płaza
II.23. Król i kanclerz, Stanisław Grzybowski
II.24. Rokosz Zebrzydowskiego, Henryk Wisner
II.25. Hetmani Rzeczypospolitej - Zdzisław Żygulski jr.
II.26. Sarmatyzm, Stanisław Grzybowski
II.27. Wojny kozackie w dawnej Polsce, Zbigniew Wójcik
II.28. Liberum Veto - Zbigniew Wójcik
II.29. Potop - Bożena Popiołek
II.30. Epizod reformacyjny - Wacław Urban
II.31. Rokosz Lubomirskiego - Stanisław Płaza
II.32. Odsiecz Wiednia 1683, Zdzisław Żygulski
II.33. Rzeczpospolita na rozdrożu 1696-1736 - Andrzej Link-Lenczowski

II.34. O skutecznym rad sposobie, Henryk Olszewski
II.35. Początek końca, Władysław A. Serczyk
II.36. Blaski i cienie baroku, Michał Rożek
III.60. Z Sulejówka do Belwederu - Andrzej Garlicki

III.61. Pod rządami Marszałka - Andrzej Garlicki

 
Dodano:
II.36. Blaski i cienie baroku, Michał Rożek

Detailed information

Total filesize: 860.08 MB


Oblężone

Interest 6.06%

Facts and Science


added: 2012-09-12
08:36:17

Description

„Lenin­grad był wielką zoną. (…) Stan oblę­że­nia, wpro­wa­dzony przez tyra­nię, trzy­mał mia­sto, mnie, moje ciało i psy­chikę w oso­bli­wym, ultra­wię­zien­nym sys­te­mie.” – tak pisze o oblę­że­niu Leningradu Olga Fre­iden­berg. Od 8 wrze­śnia 1941 roku do 27 stycz­nia 1944 miesz­kańcy tego mia­sta prze­trwali z pew­no­ścią naj­cięż­sze dni wojny. 900 dni blo­kady wyryło trwały ślad nie tylko w pamięci ludzi, lecz także na tej metro­po­lii. Do dziś histo­rycy zasta­na­wiają się, dla­czego Niemcy wybrali wła­śnie Lenin­grad? Dla­czego Sowieci za wszelką cenę (także cenę życia cywi­lów) nie chcieli go oddać? Być może kie­dyś poznamy odpo­wie­dzi. Tym­cza­sem do naszych rąk tra­fiają kolejne rela­cje z oblę­że­nia mia­sta. Tym razem histo­rię piszą kobiety.

Detailed information

Total filesize: 9.21 MB


Teresa Torańska - My

Interest 9.09%

Facts and Science


added: 2012-08-27
00:10:56

Description

Na książkę złożyły się wywiady z Leszkiem Balcerowiczem, Janem Krzysztofem Bieleckim, Jackiem Merklem, Wiktorem Kulerskim, Jarosławem Kaczyńskim, Piotrem Szczepanikiem, Janem Rulewskim.
W rozmowach autorka odkryła mechanizmy rządzące świeżo wówczas upieczonymi ludźmi władzy, fascynujące opisy obyczajów polskich polityków, kulisy tworzenia i upadku rządów, pasjonujące historie pasji, nienawiści i ideologicznego zacietrzewienia.
Gdybyśmy przeczytali tę książkę przed laty, być może nie dziwiłyby nas obecne wydarzenia.
Pistolet Jarosława Kaczyńskiego, belwederski ksiądz Cybula, mroczne układy z postkomunistami, osobiste relacje między - wówczas szeregowymi posłami - a dziś liderami polskiej polityki.

Detailed information

Total filesize: 14.22 MB


Płużański Tadeusz M. - Bestie. Mordercy Polaków

Interest 15.15%

Facts and Science


added: 2012-06-10
12:15:55

Description

Płużański Tadeusz M. - Bestie. Mordercy Polaków.
Praca Tadeusza Płużańskiego jest gigantycznym kompendium wiedzy o terrorze komunistycznym w latach powojennych, o próbach oddania sądowej sprawiedliwości oprawcom po 1989 roku oraz o trudnej drodze prawdy o tamtych czasach do szerszej świadomości Polaków w III RP”. Książka, nad którą wydawnictwo Najwyższego Czasu pracowało przez długie miesiące jest jedyną tak obszerną i jednocześnie przystępnie napisaną publikacją na polskim rynku!

Zastanawiać może tytuł książki – jednoznaczny i »prosto z mostu«. Jakże jednak nie eksponować tej jednoznacznej oceny, skoro na przykład jeszcze w 1999 roku prezydent Kwaśniewski odznaczył Supruniuka, kata Rzeszowszczyzny, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2003 Krzyżem Oficerskim tego orderu jeszcze innego komunistycznego oprawcę? Jak widać, w III RP odróżnienie kata od osoby zasłużonej dla Polski nie jest wcale oczywiste...

Detailed information

Total filesize: 47.72 MB


Nawrot Jacek - A w Patafii nie bardzo *audiobook*

Interest 36%

Polish Books


added: 2012-05-23
16:50:53

Detailed information

Genre: adventure

Audio: German

Total filesize: 931.06 KB

first

previous

next

last

336 pages

3353 releases

NEWS
© 2002-2019 OSiOLEK.com team
There are no files on this page, only information about them (filesize, type of compression, checksum, and so on). Note, that you can download copyrighted materials only for a backup purpose and only if you have a original version of the given files (beware, those rules may not apply in your country). Here you can read about our cookies policy.