Preferences
USER PANEL

E-mail address:


Password:


Remember me

I don’t have an account

I don’t remember password

SEARCH

Category:

Phrase:

 

CATEGORY
LIBRARY

first

previous

next

last

73 pages

726 releases

Jan Kowalski - tytulik testowy *OCR* *Set* *audiobook*

Interest 0%

Facts and Science


added: 2013-01-08
17:39:52

Detailed information

Author: Jan Kowalski

Genre: science

Release date: 1920

Audio: German

Text: German, Spanish

Total filesize: 2.08 GB


only facts *audiobook*

Interest 0%

Facts and Science


added: 2012-12-23
21:00:56

Description

teeeeeeeeeeeeest

Detailed information

Genre: biography

Format: cbr, doc

Audio: Polish

Total filesize: 199.53 MB


[Dzieje Narodu i Państwa Polskiego]

Interest 24.24%

Facts and Science


added: 2009-12-06
10:37:04

Description

Serię wydawniczą Dzieje Narodu i Państwa Polskiego redagowały dwa zespoły: krakowski i warszawski Krajowej Agencji Wydawniczej. Tomy obejmujące dzieje Polski średniowiecznej i Polski nowożytnej do 1795 r. przygotował oddział krakowski KAW, natomiast redakcja warszawska przygotowała edycję 25 tematów poświęconych historii Polski od rozbiorów do wybuchu II wojny światowej. Każdy z woluminów posiada swój własny tytuł i numer i omawia odrębny okres dziejów Polski, bądź temat ujęty monograficznie, przy zachowaniu przyjętej w historii Polski chronologii wydarzeń. Wydano łącznie 66 woluminów, numer IV.66 dotyczący Kampanii Wrześniowej 1939 był planowanym pierwszym numerem z 4 serii, lecz na skutek upadłości wydawnictwa okazał się numerem zamykającym całość.

na podstawie: www.eurosklep.pl
 
I.01. Od Prasłowian do Polaków, Jerzy Strzelczyk 
I.02. Pierwsze państwo polskie, Gerard Labuda
I.03. Korona i infuła, Gerard Labuda
I.04. Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, Karol Olejnik
I.05. Przerwany hejnał - Tomasz Jasiński
I.06. Testament Krzywoustego, Andrzej Jureczko
I.07. Pierścień Kingi, Jerzy Wyrozumski
I.08. Łokietkowe czasy - Henryk Samsonowicz
I.09. Wielki król i jego następca, Feliks Kiryk
I.10. O Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Juliusz Bardach
I.11. Grunwald 1410, Edward Potkowski
I.12. Koncyliaryści, heretycy i schizmatycy, Jadwiga Krzyżaniakowa
I.13. Warna 1444 - Wincenty Swoboda
I.14. Wojna trzynastoletnia - Marian Biskup
I.15. Nauk przemożnych perła, Feliks Kiryk

I.16. Państwo pierwszych Jagiellonów, Wacław Uruszczak
I.17. W cieniu katedr i zamków, Michał Rożek
I.18. Rady Kallimacha, Krzysztof Baczkowski
I.19. Złoty wiek, Michał Rożek
 
II.20. Dogonić Europę, Andrzej Wyczański
II.21. Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Anna Sucheni-Grabowska
II.22. Wielkie bezkrólewie, Stanisław Płaza
II.23. Król i kanclerz, Stanisław Grzybowski
II.24. Rokosz Zebrzydowskiego, Henryk Wisner
II.25. Hetmani Rzeczypospolitej - Zdzisław Żygulski jr.
II.26. Sarmatyzm, Stanisław Grzybowski
II.27. Wojny kozackie w dawnej Polsce, Zbigniew Wójcik
II.28. Liberum Veto - Zbigniew Wójcik
II.29. Potop - Bożena Popiołek
II.30. Epizod reformacyjny - Wacław Urban
II.31. Rokosz Lubomirskiego - Stanisław Płaza
II.32. Odsiecz Wiednia 1683, Zdzisław Żygulski
II.33. Rzeczpospolita na rozdrożu 1696-1736 - Andrzej Link-Lenczowski

II.34. O skutecznym rad sposobie, Henryk Olszewski
II.35. Początek końca, Władysław A. Serczyk
II.36. Blaski i cienie baroku, Michał Rożek
III.60. Z Sulejówka do Belwederu - Andrzej Garlicki

III.61. Pod rządami Marszałka - Andrzej Garlicki

 
Dodano:
II.36. Blaski i cienie baroku, Michał Rożek

Detailed information

Total filesize: 860.08 MB


Oblężone

Interest 6.06%

Facts and Science


added: 2012-09-12
08:36:17

Description

„Lenin­grad był wielką zoną. (…) Stan oblę­że­nia, wpro­wa­dzony przez tyra­nię, trzy­mał mia­sto, mnie, moje ciało i psy­chikę w oso­bli­wym, ultra­wię­zien­nym sys­te­mie.” – tak pisze o oblę­że­niu Leningradu Olga Fre­iden­berg. Od 8 wrze­śnia 1941 roku do 27 stycz­nia 1944 miesz­kańcy tego mia­sta prze­trwali z pew­no­ścią naj­cięż­sze dni wojny. 900 dni blo­kady wyryło trwały ślad nie tylko w pamięci ludzi, lecz także na tej metro­po­lii. Do dziś histo­rycy zasta­na­wiają się, dla­czego Niemcy wybrali wła­śnie Lenin­grad? Dla­czego Sowieci za wszelką cenę (także cenę życia cywi­lów) nie chcieli go oddać? Być może kie­dyś poznamy odpo­wie­dzi. Tym­cza­sem do naszych rąk tra­fiają kolejne rela­cje z oblę­że­nia mia­sta. Tym razem histo­rię piszą kobiety.

Detailed information

Total filesize: 9.21 MB


Teresa Torańska - My

Interest 9.09%

Facts and Science


added: 2012-08-27
00:10:56

Description

Na książkę złożyły się wywiady z Leszkiem Balcerowiczem, Janem Krzysztofem Bieleckim, Jackiem Merklem, Wiktorem Kulerskim, Jarosławem Kaczyńskim, Piotrem Szczepanikiem, Janem Rulewskim.
W rozmowach autorka odkryła mechanizmy rządzące świeżo wówczas upieczonymi ludźmi władzy, fascynujące opisy obyczajów polskich polityków, kulisy tworzenia i upadku rządów, pasjonujące historie pasji, nienawiści i ideologicznego zacietrzewienia.
Gdybyśmy przeczytali tę książkę przed laty, być może nie dziwiłyby nas obecne wydarzenia.
Pistolet Jarosława Kaczyńskiego, belwederski ksiądz Cybula, mroczne układy z postkomunistami, osobiste relacje między - wówczas szeregowymi posłami - a dziś liderami polskiej polityki.

Detailed information

Total filesize: 14.22 MB


Płużański Tadeusz M. - Bestie. Mordercy Polaków

Interest 15.15%

Facts and Science


added: 2012-06-10
12:15:55

Description

Płużański Tadeusz M. - Bestie. Mordercy Polaków.
Praca Tadeusza Płużańskiego jest gigantycznym kompendium wiedzy o terrorze komunistycznym w latach powojennych, o próbach oddania sądowej sprawiedliwości oprawcom po 1989 roku oraz o trudnej drodze prawdy o tamtych czasach do szerszej świadomości Polaków w III RP”. Książka, nad którą wydawnictwo Najwyższego Czasu pracowało przez długie miesiące jest jedyną tak obszerną i jednocześnie przystępnie napisaną publikacją na polskim rynku!

Zastanawiać może tytuł książki – jednoznaczny i »prosto z mostu«. Jakże jednak nie eksponować tej jednoznacznej oceny, skoro na przykład jeszcze w 1999 roku prezydent Kwaśniewski odznaczył Supruniuka, kata Rzeszowszczyzny, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2003 Krzyżem Oficerskim tego orderu jeszcze innego komunistycznego oprawcę? Jak widać, w III RP odróżnienie kata od osoby zasłużonej dla Polski nie jest wcale oczywiste...

Detailed information

Total filesize: 47.72 MB


Andrew Kaufman, Serafima Gettys, Nina Wieda - Rosyjski dla bystrzaków

Interest 12.12%

Facts and Science


added: 2012-02-08
09:50:01

Description

Andrew Kaufman, Serafima Gettys, Nina Wieda - Rosyjski dla bystrzaków
Przygotowaliśmy dla Ciebie podręcznik napisany przez wybitnych lingwistów. Będzie on stanowił doskonały substytut każdego kursu językowego lub stanie się jego znakomitym uzupełnieniem. Z pewnością docenisz go, jeśli szukasz książki oferującej klarownie opisaną gramatykę, a przy tym pomysły na praktyczne zastosowanie poznanego słownictwa. Naucz się porozumiewać po rosyjsku w podróży, restauracji, muzeum i podczas zakupów. Język ten przyda Ci się również w trakcie podróży na Ukrainę oraz do innych krajów za naszą wschodnią granicą.


  • Ćwicz wymowę oraz akcent i prowadź płynne rozmowy po rosyjsku.

  • Sprawdź, jak można gładko opanować oparty na cyrylicy alfabet oraz gramatykę.

  • Poznaj i stosuj na co dzień popularne powiedzenia we współczesnej ruszczyźnie.

  • Naucz się swobodnie prowadzić pogawędki, komunikować się w podróży i sytuacjach szczególnych.


Ponadto znajdziesz tu dekalogi:
10 rzeczy, których nie należy robić ani mówić w Rosji,
10 najważniejszych rosyjskich świąt,
10 sposobów na szybkie przyswojenie języka rosyjskiego
10 ulubionych rosyjskich wyrażeń.

Detailed information

Total filesize: 52.53 MB


Zagraj to sam - cykl zeszytów

Interest 30.3%

Facts and Science


added: 2012-01-06
21:49:07

Description

Zagraj to sam - cykl zeszytów
"Zagraj to sam" to cykl zeszytów z tekstami, zapisem nutowym i chwytami gitarowymi popularnych piosenek. Oprócz wydań regularnych okazują się także zeszyty specjalne.

Detailed information

Total filesize: 196.46 MB


Jaśkowski Piotr - Neuronauka poznawcza

Interest 9.09%

Facts and Science


added: 2012-01-18
10:53:50

Description

Jaśkowski Piotr - Neuronauka poznawcza

Czym jest neuronauka poznawcza (cognitive neuroscience)?

Po części wyjaśnia to podtytuł niniejszej książki, nawiązujący do definicji Michaela S. Gazzanigi - laureata Nagrody Nobla i pioniera badań w tym zakresie. Określił on swą dziedzinę jako poznawanie tego, jak mózg tworzy umysł. Neuronauka poznawcza jest zatem częścią neurobiologii, psychologii (w szczególności poznawczej), ale również matematyki, lingwistyki, fizyki, psychiatrii i wielu innych dziedzin, które włączają do swoich programów badania umysłu.

W ostatnich trzech dekadach neuronauka bardzo gwałtownie się rozwinęła.

Nie ulega wątpliwości, ze - podobnie jak w wielu innych dziedzinach - jest to prosta konsekwencja rozwoju nowych technik (w tym przypadku badania mózgu, mianowicie metod neuroobrazowania funkcjonalnego). Pozwoliły one przyjrzeć się mózgowi podczas pracy i szukać związków między jego stanami a stanami umysłu.

Napisanie podręcznika neuronauki poznawczej nie jest bynajmniej rzeczą łatwą.

Wykad taki wymaga bowiem integracji co najmniej trzech dziedzin wiedzy: psychologii procesów poznawczych, anatomii i fizjologii mózgu oraz metod badania czynności mózgu.

Piotr Jaśkowski, profesor nauk medycznych i doktor habilitowany psychologii, autor podręcznika „Neronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł” wywiązuje się ze swego zadania znakomicie. Jestem przekonany, że książka stanie się lektura zalecaną na wielu kursach psychologii i nie tylko psychologii. Sam przeczytałem ją z ogromnym zainteresowaniem i gorąco polecam ją wszystkim, którzy chcieliby zapoznać się z osiągnięciami współczesnej neuronauki poznawczej. prof. dr hab. Tytus Sosnowski (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)

Detailed information

Total filesize: 65.32 MB


Rodziński Witold - Historia Chin

Interest 15.15%

Facts and Science


added: 2012-01-13
08:36:48

Description

Rodziński Witold - Historia Chin
Historia Chin sięga cztery tysiące lat wstecz.
To państwo, które rozwijało się z dala od tak dobrze znanej nam kultury europejskiej (głównie śródziemnomorskiej), odcinające się od reszty świata szerokim murem.
Historia Chin opracowana przez Witolda Rodzińskiego jest pierwszą polską próbą ujęcia dziejów tego kraju w tak zwięzłej formie przy równoczesnym uwzględnieniu ważniejszych aspektów ewolucji kultury.
Pozycja napasana jest przystępnym i zrozumiałym językiem, jest szczegółowym źródłem wiedzy jednocześnie interesującym i nie nużącym czytelnika.

Detailed information

Total filesize: 14.24 MB

first

previous

next

last

73 pages

726 releases

NEWS
© 2002-2019 OSiOLEK.com team
There are no files on this page, only information about them (filesize, type of compression, checksum, and so on). Note, that you can download copyrighted materials only for a backup purpose and only if you have a original version of the given files (beware, those rules may not apply in your country). Here you can read about our cookies policy.